DSCF5480editcrop1400x460

Anthony Robin Melville

Tausta
Syntynyt Liverpoolissa, Englannissa 16.05.1952. Isä skotti, äiti lontoolainen. Asui teinikäisenä myös Lounais-Englannin Exeterissä. Muutti Suomeen vuonna 1975.
Suomen kansalainen.

Background
Born in Liverpool, England 16.05.1952. Father a Scot, mother from London. Also lived as a teenager in Exeter in southwest England. Moved to Finland in 1975.
Finnish citizen.

Koulutus
MA -tutkinto Cambridgen yliopistosta (1971-75) pääaineina ranskan ja saksan kielet, DAAD stipendiaattina Freiburgin yliopistossa, Saksan liittotasavallassa (1973-74), Lontoon yliopiston Institute of Educationista pätevyys opettaa Englantia vieraana kielenä (1978-79) sekä MA -tutkinto soveltavasta kielitieteestä (1987-88).

Education
MA degree from the University of Cambridge (1971-75) majoring in German and French, DAAD scholarship to the University of Freiburg, Federal Republic of Germany (1973-74), studied for a PGCE in EFL (1978-79) and an MA LLE (1987-88) at the Institute of Education, University of London.

Työura
Jyväskylän yliopistossa englannin kielen lehtorina (1979-2016).
Aloitti viestintäyrittäjänä vuonna 1981. Gladstone Communications Oy perustettiin vuonna 1994. Toimenkuvaan kuuluvat mm. TV-, radio- ja video-ohjelmat, podcastit, mainokset, sosiaalinen media, spiikkaukset ja käännöstyöt.
Vuodesta 1992 lähtien YLE Jyväskylän rallilähetysten englanninkielinen kommentaattori. Ensimmäinen TV-esiintyminen viihdeohjelmasarjassa ’Lievä Kuume’ (YLE TV2 1993). Toiminut juontajana ja osatuottajana 12-osaisessa ruoka- ja juomaohjelmassa ’Tonyn Bistro’ (YLE TV2 1995) ja 2-osaisessa matka- ja ruokaohjelmassa ’Tonyn matkaeväät – Irlanti’ (YLE TV2 1996) sekä viimeksi toimittajana 19-osaisessa matkailusarjassa ’Tarinoita Suomesta’ (MTV3 2003).
Tuottanut radio- ja TV-mainoksia sekä Euroopan parlamentin-, eduskunta- että kuntavaaliehdokkaille.
Ruokakulttuurikeskus Raparperin elämysjohtaja huhti-marraskuu 2010.
Perusti YouTube-kanavan ’Big on Wine’ marraskuussa 2016.

Career
Lecturer in English at the University of Jyväskylä (1979-2016).
Started in the communications business in 1981. Established Gladstone Communications Ltd in 1994. Tasks include TV, radio and video programmes, podcasts, adverts, social media, voiceovers and translations.
Rally commentator for YLE Jyväskylä since 1992. TV appearances include  ‘Lievä Kuume’ [‘Slight Fever’] (YLE TV2 1993), as a TV chef in a 12-part food and drink show ‘Tony’s Bistro’ (YLE TV2 1995) and as presenter and co-producer of a 2-part travel and cuisine programme ‘Tony’s travel picnic – Ireland’ (YLE TV2 1996). Also featured as co-host of a 19-part travel series made exclusively on location in Finland ‘Tales about Finland’ (MTV3 2003).
Has produced radio and TV ads for candidates in European Parliament, Finnish parliamentary and municipal elections.
Creative Director of Raparperi food culture centre April-November 2010.
Started own YouTube channel ‘Big on Wine’ in November 2016.

Politiikka
SDP:n jäsen helmikuusta 1996.
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu 1997-2008 ja 2013- (varavaltuutettu 2009-2012).
Aluevaltuutettu 1/2022-
Valtuustoryhmän puheenjohtaja 9/2020-7/2021.
Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja 3/2022-
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja 12/2008-12/2017
Eduskuntavaaliehdokas 2011 and 2015.
Eurovaaliehdokas 1999 (6 239 ääntä, 38. sija) ja 2004.
Martti Ahtisaaren (1994) ja Tarja Halosen tukiryhmän jäsen (2000/2006).
Lohikosken-Huhtasuon sosialidemokraatit ry:n (2001-) ja Kypärämäen ty:n (1996-2001) johtokunnan jäsen.

Politics
SDP member since February 1996.
Jyväskylä city councillor 1997-2008 and 2013- (deputy councillor 2009-2012).
County councillor 1/2022-
Leader of SDP council group 9/2020-7/2021.
Leader of the SDP county council group 3/2022-
Chair, SDP municipal organisation 12/2008-12/2017.
Candidate in parliamentary elections 2011 and 2015.
Candidate in European Parliament elections 1999 (6 239 votes, 38th) and 2004.
Martti Ahtisaari (1994) and Tarja Halonen (2000/2006) campaign group.
Lohikoski-Huhtasuo (2001-) and Kypärämäki (1996-2001) party associations, board member.

Luottamustoimet:
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja 1997-1998, vpj 1999-2000.
Kaupunginhallituksen jäsen 2013-2017 ja 2021- (varajäsen 2001-2002).
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kadunnimitoimikunnan jäsen 2001-2004.
Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen 2017- (varajäsen 2001-2004 ja 2013-2017).
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 2005-2008.
Yksilöhuoltojaoston jäsen 2005-2008 ja 2009-2012.
Kaupunkisuunnittelu- ja tulevaisuuslautakunnan jäsen 2009-2012.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja 9/2021-12/2022, vpj I 2013-2021, vpj II 2009-2013, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja valtuuston jäsen 2005-2009.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 8/2017-8/2021.

Positions held:
Cultural Affairs board, chair 1997-1998, vice-chair 1999-2000.
City board, member 2013-2017 and 2021- (deputy member 2001-2002).
City Planning board, member and Street Naming committee, member 2001-2004.
Central Finland Regional Council, member 2017- (deputy member 2001-2004 and 2013-2017).
Social Affairs and Health board, member 2005-2008.
Individual Care committee, member 2005-2008 and 2009-2012.
Future Affairs and Urban Planning board, member 2009-2012.
Central Finland Health Care District, board chair 9/2021-!2/2022, vice-chair I 2013-2021, vice-chair II 2009-2013, vice-chair of Financial Supervision board and council member 2005-2009.

Central Finland fire and rescue, chair of the board 8/2017-8/2021.

Muut luottamustoimet
Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n hallituksen puheenjohtaja 1/2019-.
Fimlab Laboratoriot Oy, hallituksen jäsen 2016-2018 ja 2021-2023.
Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiön hallituksen jäsen 1/2017-2022.
Keskimaan edustajiston jäsen 1997-01 ja 2009-.
Keski-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen 2009-2021, varajäsen 2021-.
Eurooppalainen Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja 1998-2005, varapuheenjohtaja 2005-2008, hallituksen jäsen 2018-.
Jyväskylän festivaalit ry:n hallituksen jäsen 2000-2004.
Taito Keski-Suomi ry:n varapuheenjohtaja 1998-2007.
Monikko ry:n hallituksen jäsen 2011-2013.
EU URBACT Creative Clusters, paikallisen tukiryhmän puheenjohtaja 2009-2011.
Keski-Suomen Viikkolehti Oy:n hallituksen jäsen 4/2012-3/2014.
Jyväskylän taide- ja tiedesäätiön hallituksen puheenjohtaja 2011-2014.

Other positions of trust
KOAS (Central Finland Student Housing Foundation), chair of the board 1/2019-.
Fimlab Laboratories Ltd, board member 2016-2018 and 2021-2023.
Central Finland central hospital support foundation, board member 1/2017-2022.
Keskimaa (cooperative society), member of delegate body 1997-01 and 2009-.
Keski-Suomen Osuuspankki (bank), member of delegate body 2009-2021, deputy member 2021-.
Eurooppalainen Keski-Suomi ry [European Movement in Central Finland] chair 1998-2005, vice-chair 2005-2008, board member 2018-.
Jyväskylä Festival, board member 2000-2004.
Taito Central Finland (crafts association), vice-chair 1998-2007.
Monikko ry, board member 2011-2013.
EU URBACT Creative Clusters, chair of Local Support Group, 2009-2011.
Keski-Suomen Viikkolehti Oy (newspaper), board member 4/2012-3/2014.
Jyväskylä art and science foundation, chair of the board 2011-2014.

Harrastukset
Golf, ruoanlaitto, viinit, matkailu, laskettelu ja valokuvaus.

Hobbies
Golf, cooking, wine, travel, skiing and photography.