Tony = Anthony Robin Melville

Tausta
Syntynyt Liverpoolissa, Englannissa 16.05.1952. Isä skotti, äiti lontoolainen. Asunut Suomessa vuodesta 1975.
Suomen kansalainen.

Background
Born Liverpool, England 16.05.1952. Father a Scot, mother from London. Has lived in Finland almost continuously since 1975.
Finnish citizen.

Työura
Jyväskylän yliopistossa englannin kielen lehtorina (1979-2016).
Oma viestintäyritys vuodesta 1981. Viestintäyrityksen toimenkuvaan kuuluvat mm. käännöstyöt sekä englanninkieliset spiikkaukset video- ja tv-ohjelmiin. Vuodesta 1992 lähtien Radio Keski-Suomen rallilähetysten englanninkielinen kommentaattori. Ensimmäinen TV-esiintyminen viihdeohjelmasarjassa ’Lievä Kuume’ (YLE TV2 1993).Toiminut juontajana ja osatuottajana 12-osaisessa ruoka- ja juomaohjelmassa ’Tonyn Bistro’ (YLE TV2 1995) ja 2-osaisessa matka- ja ruokaohjelmassa ’Tonyn matkaeväät – Irlanti’ (YLE TV2 1996) sekä viimeksi toimittajana 19-osaisessa kotimaan- matkailusarjassa ’Tarinoita Suomesta’ (MTV3 2003). Radio- ja TV-mainoksia sekä Euroopan parlamentin-, eduskunta- että kuntavaaliehdokkaille.
Ruokakulttuurikeskus Raparperin elämysjohtaja huhti-marraskuu 2010.
Perusti YouTube-kanavan ’Big on Wine’ marraskuussa 2016.

Career
Lecturer in English at the University of Jyväskylä (1979-2016).
Established first communications business in 1981. Tasks include translations and voiceovers for company videos, plus radio and TV work. Rally commentator for Radio Central Finland since 1992. TV appearances in light entertainment series ‘Lievä Kuume’ [‘Slight Fever’] (YLE TV2 1993), as a TV chef in a 12-part food and drink show ‘Tony’s Bistro’ (YLE TV2 1995) and as presenter and co-producer of a 2-part travel and cuisine programme ‘Tony’s picnic hamper – Ireland’ (YLE TV2 1996). Also featured as co-host of a 19-part travel series made exclusively on location in Finland ‘Tales about Finland’ (MTV3 2003). Has also produced radio and TV ads for SDP candidates contesting the European Parliament, Finnish parliamentary and municipal elections.
Creative Director of Raparperi food culture centre April-November 2010.
Started own YouTube channel ‘Big on Wine’ in November 2016.

Koulutus
MA -tutkinto Cambridgen yliopistosta (1971-75) pääaineina ranskan ja saksan kielet, DAAD stipendiaattina Freiburgin yliopistossa, Saksan liittotasavallassa (1973-74), Lontoon yliopistosta pätevyys opettaa Englantia vieraana kielenä (1978-79) sekä MA -tutkinto soveltavasta kielitieteestä (1987-88).

Education
MA degree from the University of Cambridge (1971-75) majoring in German and French, DAAD scholarship to the University of Freiburg, Federal Republic of Germany (1973-74), studied for a PGCE in EFL (1978-79) and an MA Language and Literature in Education (1987-88) at the Institute of Education, London.

Politiikka
SDP:n jäsen helmikuusta 1996. Eurovaaliehdokas 1999 (6 239 ääntä, 38. sija, 140 ehdokasta yhteensä).
Martti Ahtisaaren (1994) ja Tarja Halosen tukiryhmän jäsen (2000/2006).
Kypärämäen ty:n johtokunnan jäsen (1996-01). Lohikosken-Huhtasuon sosialidemokraatit ry:n johtokunnan jäsen (2001-2013/2015-)
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu 1997-2008 ja 2013- (varavaltuutettu 2009-2012).
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja 1997-1998, varapuheenjohtaja 1999-2000.
Kaupunginhallituksen varajäsen 2001-2002, kaupunginhallituksen jäsen 2013-2017.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, kadunnimitoimikunnan jäsen 2001-2004.
Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen 2017-, varajäsen 2001-2004 ja 2013-2017.
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 2005-2008.
Yksilöhuoltojaoston jäsen 2005-2008 ja 2009-2012
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen  2005-, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 2005-2009
Kaupunkisuunnittelu- ja tulevaisuuslautakunnan jäsen 2009-2012
Jyväskylän sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtaja 12/2008-12/2017
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen 2. varapuheenjohtaja 2009-2013, 1. varapuheenjohtaja 2013-
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 8/2017-
Valtuustoryhmän puheenjohtaja 9/2020-

Politics
SDP member since February 1996. Candidate in European Parliament elections 1999 (6 239 votes, 38th out of 140 candidates).
Martti Ahtisaari (1994) and Tarja Halonen (2000/2006) campaign group. Board member, Kypärämäki (1996-01) and Lohikoski-Huhtasuo (2001-2013, 2015-) constituency associations. Jyväskylä city councillor 1997-2008 and 2013- (deputy councillor 2009-2012).
Chairman 1997-1998 and vice-chairman 1999-2000 of the Cultural Affairs board.
Deputy member of Jyväskylä’s City board 2001-2002, member 2013- . Member of the Planning board and member of Central Finland Regional Council 2001-2004.
Member of the Social Affairs and Health board 2005-2008.
Member of the Individual Care committee 2005-2008 and 2009-2012.
Member of the Future Affairs and Urban Planning board 2009-2012.
Member of the Federation of Municipalities’ council of Central Finland Health Care District 2005- (also vice-chairman of the Financial Supervision board 2005-2009).
Board of Central Finland Health Care District, vice chairman II 2009-2013, vice-chairman I 2013-
Chairman, Jyväskylä SDP municipal organisation 12/2008-
Keski-Suomen Viikkolehti Oy, board member, 4/2012-3/2014
Jyväskylä Arts and Science Foundation, chairman of the board, 2011-2014
Foundation for Central Finland’s Central Hospital, board member 1/2017-
Leader of SDP council group 9/2020-

Muut luottamustoimet
Keskimaan edustajiston jäsen 1997-01 ja 2009-
Keski-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen 2009-
Eurooppalainen Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja 1998-2005, varapuheenjohtaja 2005-2008.
Jyväskylän festivaalit ry:n hallituksen jäsen 2000-2004.
Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:n varapuheenjohtaja 1998-2007.
Monikko ry:n hallituksen jäsen 2011-2013
EU-hanke: URBACT Creative Clusters, paikallisen tukiryhmän puheenjohtaja 2009-2011
Keski-Suomen Viikkolehti Oy:n hallituksen jäsen 4/2012-3/2014
Jyväskylän Taide- ja tiedesäätiön hallituksen puheenjohtaja 2011-2014
Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiön hallituksen jäsen 1/2017-

Other positions of trust
Member of the representative body of Keskimaa cooperative society 1997-01 and 2009-
Member of the representative body of Keski-Suomen Osuuspankki (cooperative bank) 2009-
Chairman of Eurooppalainen Keski-Suomi ry [European Movement in Central Finland] 1998-2005, vice-chairman 2005-2008.
Board member of Jyväskylän festivaalit ry 2000-2004 [arrangers of Jyväskylä arts festival] and vice-chairman of Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry 1998-2007 [Central Finland Arts and Crafts Association].
Monikko ry, board member 2011-2013
EU-project: URBACT Creative Clusters, Local Support Group chairman, 2009-2011

Harrastukset
Ruoanlaitto, viinit, valokuvaus, jalkapallo, laskettelu, matkailu ja golf.

Hobbies
Cooking, wine, photography, travel, football, skiing and golf.