Tähtäämme mestareiden liigaan

You are currently viewing Tähtäämme mestareiden liigaan

Huhtikuussa saavutettu neuvottelutulosta maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksesta voidaan pitää erinomaisena uutisena ei yksinomaan Jyväskylän kaupungille vaan koko Jyväskylän kaupunkiseudulle. Sopimusprosessissa mukana olivat valtion eri tahojen ja Jyväskylän lisäksi Hankasalmi, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski. Näin ollen koko kaupunkiseudun kehittäminen pohjautuu yhteisesti sovittuihin linjauksiin ja erilaisten lähtökohteiden tunnistamiseen. Hyvä näin.

MAL-sopimukseen on sisällytetty seudun kuntien ja valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat keskeiset tavoitteet ja tiekartta seuraavalle vuosikymmenelle. Konkreettiset toimenpiteet – 37 kappaletta yhteensä – ulottuvat tässä vaiheessa vuoteen 2023. Näiden toimenpiteiden lisäksi kuntien välinen yhteistyö esimerkiksi tiedonhallinnassa ja tiedolla johtamisessa tiivistyy ja kalliita päällekkäistoimintoja voidaan tästä johtuen minimoida.

Sopimus sisältää myös kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen. Pidän erittäin ilahduttavana asiana, että nämä resurssit kohdistetaan nimenomaan kestävän liikkumiseen, edullisen asuntotuotannon ja puurakentamisen edistämiseen. Kustannustehokkaisiin liikenneverkon parantamishankkeisiin on valtiolta luvassa 3,3 miljoonaa euroa, sillä edellytyksellä tietenkin, että kunnat yhdessä osoittavat samansuuruisen summan toimenpiteisiin. Joukkoliikenteeseen kohdistuvat valtion avustukset – yhteensä noin 8 miljoonaa euroa – ovat hakuperusteisia ja edellyttävät niin ikään kunnilta vastaavansuuruisen panoksen. Muitakin avustuksia ovat tarjolla samalla 50:50 periaatteella.

Talousvinkkelistä katsottuna MAL sopimus kyllä tuo Jyväskylän kaupunkiseudulle valtion rahaa useiden miljoonien edestä, mutta ei tarjoa itsessään ratkaisua kaupunkiseudun haasteisiin. EU:n elvytyspaketti tarjoaa meille itse asiassa paljon suurempia mahdollisuuksia – tänään esimerkiksi luimme, että sähköautojen latausinfran rakentamiseen on tulossa kahden kymmenen miljoonan euron lisäys EU:n elpymisrahoista.

Sen sijaan sopimuksen symbolinen arvo on erittäin suuri. Se osoittaa muille missä sarjassa Jyväskylä ja kumppanit aikovat jatkossa pelata – yhdessä, joukkueena. Se sementoi Jyväskylän aseman Suomen isojen kaupunkien joukossa ja kertoo kunnianhimoisesta tahtotilasta. Jalkapallo termein se alleviivaa, että kaupunkina kuulumme valioliigaan ja tähtäämme mestareiden liigaan.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän nimessä haluaisin esittää kiitoksia kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet sopimuksen syntyyn. Kannatan lämpimästi sopimuksen hyväksymistä.

Leave a Reply