Tiukka korona-ajan talousarvio

You are currently viewing Tiukka korona-ajan talousarvio

Sanomattakin on selvää, että elämme todella ihmeellisiä aikoja. Nyt, kun kaunis syksy kääntyy mielissämme sumuiseksi ja koleaksi talveksi, pitkittyneessä koronapandemiassa ei näy vielä laantumisen merkkejä. Vaikka Suomi on pärjännyt erittäin hyvin kansainvälisessä mittakaavassa, ja vaikka tilanne Jyväskylässä on suhteellisen rauhallinen, koronan todelliset seuraamukset kansantalouden ja kansanterveyden osalta ovat hyvin vaikeasti ennustettavissa – ja epävarmuudet suurta luokkaa. Tavalliset kansalaiset joutuvat päivittäin tekemisiin sekä terveydellisten että taloudellisten uhkien kanssa, erityisesti vanhuksille ja sairaille tilanne on raskas, ja epäilys on myös suuri, että maailma koronan jälkeen on hyvin erilainen, kenties kovempi, köyhempi ja haastavampi kuin aikaisemmin. Onneksi kansalaiset voi luottaa maan hallitukseen, joka on tukenut kuntia tosi mallikkaalla tavalla.

Tässä tilanteessa kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yleissävel on ymmärrettävästi mollivoittoinen ja säästöpainotteinen. Varovaisen tiukaksi korona-ajan budjetiksi sitä voidaan helposti luokitella. Tuoreimmat valtakunnalliset ennusteet kertovat 4,5 prosentin BKT supistuksesta tänä vuonna ja 2-3 prosentin positiivisesta kehityksestä vuonna 2021. Koronapandemian viime viikkojen negatiivinen käänne tekee kuitenkin kyseenalaiseksi, voidaanko noihin lukemiin luottaa. Ennen toista aaltoa työttömyys Jyväskylässä oli jo merkittävästi kasvanut: elokuussa luku oli 14,4% eli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Onneksi työttömyyden kasvu on toistaiseksi suurten kaupunkien matalin. Työttömyysluku, joka lähestyy kahtakymmentä prosenttia, on kuitenkin sosialidemokraattien mielestä kestämätön. Pysyvien työpaikkojen määrän nostaminen lähinnä avoimella sektorilla on oltava jatkossa kaupungin ykköstavoitteena.

Kaupungin talous oli jo ennen koronaa epätasapainossa ja näin ollen koronan myötä joudumme keksimään vastausta ikävään kaksoisiskuun. Kaupungin taseessa ei ole enää merkittävää ylijäämää. Perinteinen ratkaisu: haetaan säästöjä heikentämällä palveluja, nostetaan veroja – ei ole vallitsevissa olosuhteissa mieluisa eikä viisas. Sosialidemokraatit eivät puolla veroprosentin nostoa vuodelle 2021. Me yhdymme kaupunginjohtajan näkemykseen, että haastavassa talous- ja työllisyystilanteessa kannattaa ensisijaisesti pitää yllä kaupunkilaisten kulutuskysyntää.  Sosialidemokraatit tiedostavat kuitenkin, että koronalasku on ennen pitkää maksettava ja kaupungin talous asetettava mahdollisimman nopeasti kestävälle pohjalle. Tämä vaatii tarkasti harkittuja toimenpiteitä ja kaikilta puolueilta vastaantuloja. Sosialidemokraatit – kuten aina – peräänkuuluttaa yhteistyötä ja yhdessä sovittuja ratkaisuja. Siihen olemme valmiita.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksellä on joitakin negatiivisia ja jopa yllätyksellisiä piirteitä, joista haluan sanoa muutaman sanan. En heti muista esimerkiksi tilannetta, jossa sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys on hyväksytty mukisematta kaupunginjohtajan talousesitykseen. Lautakunnalle annetut ohjeet olivat tietenkin tiukkoja mutta lopputulosta voidaan pitää hyväksyttävänä. Pystyykö lautakunta pysymään tässä budjetissa koronan vanavedessä, on tietenkin aivan toinen kysymys.

Education Facilities Oy:n myyntiin sosialidemokraatit suhtautuvat lähinnä rauhallisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että mikäli kaupungin paloasemien omistus siirtyy yksityiselle taholle, merkittävä vuokrankorotus voi olla edessä. Asiassa kannattaa siksi edetä harkitusti.

Vaikka muualla näyttää vahvasti siltä, että juustohöylä on ollut käytössä, lukiokoulutuksen tuen osalta kirves on todella heilunut. Sosialidemokraatit eivät hyväksy tätä leikkausta – se johtaa selkeästi tilanteeseen, jossa kurssitarjonta supistuu ja koulutuksen laatu heikkenee. Samalla nipistetään perusopetuksesta 600 000 euroa. Kysymme, onko todella reilu ja viisas liike Suomen Ateenassa – ja näissä olosuhteissa – heikentää nuorisopalveluja ja perusopetuksen tukipalveluja? Mielestämme ei, ja siksi haluamme lähettää kaupunginhallitukselle vahvan signaalin. Odotamme, että omassa talousarvioseminaarissaan kaupunginhallitus löytää tähän sopivan ratkaisun. YT-neuvottelujen lopputulos on myös sosialidemokraateille iso huolenaihe. Luonnollisesti olemme sitä mieltä, että palveluja tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti, mutta alleviivaamme, että palvelujen tarve ei ole vähentymässä, vanhusten määrä on kasvussa, ja kaupungin väestön kasvu on edelleen vahvaa. Siksi irtisanomisia pitäisi loppuun asti välttää.

Tukala taloudellinen tilanne asettaa meille isoja haasteita. Korona haastaa tilannetta edelleen. Joskus kuitenkin todella vaikea tilanne on omiaan tuottamaan uusia luovia ratkaisuja yhteistyön pohjalta. Sosialidemokraatit suhtautuvat kriittisesti, mutta rakentavasti kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen ja edessä olevaan työhön.

Leave a Reply